سامسونگ تولید پخش‌کننده BlueRay را متوقف می‌کند

سامسونگ تولید پخش‌کننده BlueRay را متوقف می‌کند

سامسونگ تولید پخش‌کننده BlueRay را متوقف می‌کند

سامسونگ، یکی از تولیدکننده‌های جدی پخش‌کنند‌ه‌های بلو-ری، تصمیم گرفته تا از این بازار خارج شود.

https://www.zoomit.ir/2019/2/18/312926/samsung-stops-producing-blu-ray-players/