آمار فروش جهانی کامپیوترهای شخصی در فصل دوم ۲۰۲۰ افزایش یافت

آمار فروش جهانی کامپیوترهای شخصی در فصل دوم ۲۰۲۰ افزایش یافت

آمار فروش جهانی کامپیوترهای شخصی در فصل دوم ۲۰۲۰ افزایش یافت

افزایش تقاضا برای کامپیوترهای شخصی همراه در ماه‌های اخیر باعث شد تا فروش جهانی PC در دوران اوج ویروس کرونا مجددا رشد کند.

https://www.zoomit.ir/2020/7/11/360383/pc-sales-grow-in-second-quarter/