تعداد کاربران فعال یوتیوب به بیش از دو میلیارد نفر در ماه رسید

تعداد کاربران فعال یوتیوب به بیش از دو میلیارد نفر در ماه رسید

تعداد کاربران فعال یوتیوب به بیش از دو میلیارد نفر در ماه رسید

مدیرعامل یوتیوب در جمع تبلیغ‌کنندگان اعلام کرده تعداد بازدیدکنندگان فعال این سرویس به بیش از دومیلیارد نفر در ماه رسیده است.

https://www.zoomit.ir/2019/5/5/335636/over-2-billion-youtube-users-are-logged-in-every-month/