پردازنده هفت نانومتری دسکتاپ هواوی Kunpeng 920 آزمایش شد

پردازنده هفت نانومتری دسکتاپ هواوی Kunpeng 920 آزمایش شد

پردازنده هفت نانومتری دسکتاپ هواوی Kunpeng 920 آزمایش شد
پردازنده‌ای مخصوص دسکتاپ هواوی برای کامپیوترهای شخصی بازار چین Kunpeng 920 نام دارد که با معماری هفت نانومتری ساخته و اخیرا وارد آزمایش عملی شده است

https://www.zoomit.ir/2020/7/8/360308/huawei-7nm-kunpeng-920-cpu-for-chinese-desktop-pcs-tested/