کوتاه کننده لینک گوگل به پایان راه رسید

کوتاه کننده لینک گوگل به پایان راه رسید

کوتاه کننده لینک گوگل به پایان راه رسید

گوگل همان‌طور که مدت‌ها پیش وعده داده بود، سرانجام کوتاه‌کننده‌ی لینک اختصاصی خودش را برای همیشه متوقف کرد.

https://www.zoomit.ir/2019/3/31/324478/google-link-shortener-is-officially-dead/