فیسبوک چه برنامه‌ای برای آینده‌ی پس از وب دارد؟

فیسبوک چه برنامه‌ای برای آینده‌ی پس از وب دارد؟

فیسبوک چه برنامه‌ای برای آینده‌ی پس از وب دارد؟

فیسبوک تلاش می‌کند در آینده‌ی تعامل بدون حضور وب در دنیای اینترنت، حضوری پررنگ داشته باشند. آن‌ها با جدیت درگیر مراحل توسعه‌ای این آینده هستند.

https://www.zoomit.ir/2019/10/2/340872/facebook-plan-for-our-post-web-future/