هرآنچه گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان ۲۰۱۹ خود معرفی کرد

هرآنچه گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان ۲۰۱۹ خود معرفی کرد گوگل شب گذشته طی نطق اصلی…

گزارش زومیت از بیستمین دوره مسابقات دانشجویی برنامه‌نویسی ACM دانشگاه صنعتی شریف

گزارش زومیت از بیستمین دوره مسابقات دانشجویی برنامه‌نویسی ACM دانشگاه صنعتی شریف مسابقات برنامه‌نویسی دانشجویی ACM…