واکنش محمد بنا به شایعه استعفایش از تیم ملی کشتی فرنگی

واکنش محمد بنا به شایعه استعفایش از تیم ملی کشتی فرنگی https://www.khabaronline.ir/news/1310950/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C

مرادی: دیگر با کیانوش رستمی مماشات نمی‌کنیم

مرادی: دیگر با کیانوش رستمی مماشات نمی‌کنیم https://www.khabaronline.ir/news/1310930/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

دلیل لغو سفر وزنه‌برداران به قهرمانی آسیا از زبان علی مرادی

دلیل لغو سفر وزنه‌برداران به قهرمانی آسیا از زبان علی مرادی https://www.khabaronline.ir/news/1310538/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C

سهراب مرادی دست به وزنه شد/سفر به آلمان برای در 48 ساعت آینده

سهراب مرادی دست به وزنه شد/سفر به آلمان برای در 48 ساعت آینده https://www.khabaronline.ir/news/1310481/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

علی حسینی: ثابت می کنم فدراسیون و سرمربی تیم ملی نخواستند من در المپیک حاضر باشم

علی حسینی: ثابت می کنم فدراسیون و سرمربی تیم ملی نخواستند من در المپیک حاضر باشم…

گلریزان برای اعزام تیم‌های ملی وزنه‌برداری به کره‌شمالی

گلریزان برای اعزام تیم‌های ملی وزنه‌برداری به کره‌شمالی https://www.khabaronline.ir/news/1310267/%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

بی پولی مانع اعزام وزنه برداران به مسابقات قهرمانی آسیا!

بی پولی مانع اعزام وزنه برداران به مسابقات قهرمانی آسیا! https://www.khabaronline.ir/news/1310264/%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

سعید علی‌حسینی: اجازه نمی‌دهم نیت‌های بد، به من ضربه بزنند

سعید علی‌حسینی: اجازه نمی‌دهم نیت‌های بد، به من ضربه بزنند https://www.khabaronline.ir/news/1309965/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF

رنگرز: طلا گرفتن حسن یزدانی در المپیک قطعی نیست

رنگرز: طلا گرفتن حسن یزدانی در المپیک قطعی نیست https://www.khabaronline.ir/news/1309688/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

خوزستان فاتح مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور شد

خوزستان فاتح مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور شد https://www.khabaronline.ir/news/1309574/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF