قطعی شد،سهراب مرادی جراحی می‌شود

قطعی شد،سهراب مرادی جراحی می‌شود https://www.khabaronline.ir/news/1291043/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چرا حال وزنه‌برداری ایران خوب نیست؟

چرا حال وزنه‌برداری ایران خوب نیست؟ https://www.khabaronline.ir/news/1290661/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

افشاگری وزنه بردار معروف درباره دوپینگ گسترده در ورزش

افشاگری وزنه بردار معروف درباره دوپینگ گسترده در ورزش https://www.khabaronline.ir/news/1290652/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

تائید کلاهبرداری از وزنه‌بردار معروف!

تائید کلاهبرداری از وزنه‌بردار معروف! https://www.khabaronline.ir/news/1290655/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81

2 طلا و 2 برنز در مسابقات جهانی برای جوانان فرنگی‌کار ایران

2 طلا و 2 برنز در مسابقات جهانی برای جوانان فرنگی‌کار ایران https://www.khabaronline.ir/news/1290574/2-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

حسن یزدانی مصدوم شد

حسن یزدانی مصدوم شد https://www.khabaronline.ir/news/1289540/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF

طلا و برنز جهان برای جوانان کشتی‌گیر ایران

طلا و برنز جهان برای جوانان کشتی‌گیر ایران https://www.khabaronline.ir/news/1289329/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

خبر خوب دکتر امینی:سهراب به المپیک می‌رسد

خبر خوب دکتر امینی:سهراب به المپیک می‌رسد https://www.khabaronline.ir/news/1288608/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

تقدیر فدراسیون وزنه برداری از پزشک معالج سهراب/عکس

تقدیر فدراسیون وزنه برداری از پزشک معالج سهراب/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1288558/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

روایتی جدید از وضعیت سهراب مرادی در هانوفر

روایتی جدید از وضعیت سهراب مرادی در هانوفر https://www.khabaronline.ir/news/1288126/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1