آقای داورزنی پاداش ۴۵۰ هزار یورویی را فدراسیون فوتبال پرداخت کرده یا وزارت ورزش؟

آقای داورزنی پاداش ۴۵۰ هزار یورویی را فدراسیون فوتبال پرداخت کرده یا وزارت ورزش؟ https://www.khabaronline.ir/news/1291078/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

رئیسی که پسر و برادرش را هم در هیات فوتبال مشغول به کار کرد!

رئیسی که پسر و برادرش را هم در هیات فوتبال مشغول به کار کرد! https://www.khabaronline.ir/news/1290898/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نامه وزارت ورزش و جوانان به مجلس برای واگذاری سرخابی ها

نامه وزارت ورزش و جوانان به مجلس برای واگذاری سرخابی ها https://www.khabaronline.ir/news/1290654/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7

صالحی‌امیری:اگر ورود زنان به ورزشگاهها آزاد شود،خودشان بعد از مدتی از آن استقبال نمی کنند/ باید با مراجع تقلید گفت وگو کنیم

صالحی‌امیری:اگر ورود زنان به ورزشگاهها آزاد شود،خودشان بعد از مدتی از آن استقبال نمی کنند/ باید…

تایید صلاحیت کاندیدای هیات فوتبال آمد؛همه تایید شدند

تایید صلاحیت کاندیدای هیات فوتبال آمد؛همه تایید شدند https://www.khabaronline.ir/news/1290142/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

رای کفاشیان شکست،ترابیان محروم می‌ماند؟

رای کفاشیان شکست،ترابیان محروم می‌ماند؟ https://www.khabaronline.ir/news/1289324/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

قیام،علیه امپراطوری تاج!

قیام،علیه امپراطوری تاج! https://www.khabaronline.ir/news/1289350/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC

استعفای انصاری‌فرد بخاطر ورود ابوالمشاغل بازنشسته فوتبال به فوتسال

استعفای انصاری‌فرد بخاطر ورود ابوالمشاغل بازنشسته فوتبال به فوتسال https://www.khabaronline.ir/news/1289345/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84

جنجال در فدراسیون؛از حکم برای ساکت تا استعفای انصاری فرد

جنجال در فدراسیون؛از حکم برای ساکت تا استعفای انصاری فرد https://www.khabaronline.ir/news/1289306/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF

دادگاه رای نهایی درباره پرونده جنجالی فوتبالیست‌های غرق شده را داد/عکس

دادگاه رای نهایی درباره پرونده جنجالی فوتبالیست‌های غرق شده را داد/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1288025/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7