هالند گل زد،سرمربی دورتموند مصدوم شد!/عکس

هالند گل زد،سرمربی دورتموند مصدوم شد!/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1399106/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

مثلث آتش بارسلونا علیه کرونا مجهز شد/عکس

مثلث آتش بارسلونا علیه کرونا مجهز شد/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1399086/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

افتخار جدید برای مهدی طارمی/عکس

افتخار جدید برای مهدی طارمی/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1399082/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

نعمتی خیال گل‌محمدی را راحت کرد

نعمتی خیال گل‌محمدی را راحت کرد https://www.khabaronline.ir/news/1398742/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

یوونتوس با دو غایب به مصاف میلان می‌رود

یوونتوس با دو غایب به مصاف میلان می‌رود https://www.khabaronline.ir/news/1398737/%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

استادیوم رئال‌مادرید برای بازی‌های خانگی تغییر کرد/ عکس

استادیوم رئال‌مادرید برای بازی‌های خانگی تغییر کرد/ عکس https://www.khabaronline.ir/news/1398680/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

تصمیم عجیب فدراسیون فوتبال ایتالیا؛ کوکاکولا اسپانسر کوپا ایتالیا!

تصمیم عجیب فدراسیون فوتبال ایتالیا؛ کوکاکولا اسپانسر کوپا ایتالیا! https://www.khabaronline.ir/news/1398689/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

حرکت جالب سویایی‌ها روبروی سکوهای خالی/ عکس

حرکت جالب سویایی‌ها روبروی سکوهای خالی/ عکس https://www.khabaronline.ir/news/1398650/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

کرونا یک انتقال مهم را به تعویق انداخت

کرونا یک انتقال مهم را به تعویق انداخت https://www.khabaronline.ir/news/1398559/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

از میزبان ادامه مسابقات اروپایی رونمایی شد

از میزبان ادامه مسابقات اروپایی رونمایی شد https://www.khabaronline.ir/news/1398563/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF