ساری به ذات‌الریه مبتلا شده است

ساری به ذات‌الریه مبتلا شده است https://www.khabaronline.ir/news/1291266/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مکاتبه فیفا با عراق؛ شکایتتان را متوقف کنید

مکاتبه فیفا با عراق؛ شکایتتان را متوقف کنید https://www.khabaronline.ir/news/1291192/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

جزئیات انتقال کوتینیو به بایرن مونیخ

جزئیات انتقال کوتینیو به بایرن مونیخ https://www.khabaronline.ir/news/1291137/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE

توقف خانگی چلسی؛ لمپارد روی دور ناکامی

توقف خانگی چلسی؛ لمپارد روی دور ناکامی https://www.khabaronline.ir/news/1290950/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C

السد با ژاوی سوپرجام قطر را هم به خانه برد

السد با ژاوی سوپرجام قطر را هم به خانه برد https://www.khabaronline.ir/news/1290601/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

زنجیر VAR یک بار دیگر بر پای گواردیولا و تیمش مقابل تاتنهام

زنجیر VAR یک بار دیگر بر پای گواردیولا و تیمش مقابل تاتنهام https://www.khabaronline.ir/news/1290584/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-VAR-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85

شروع عالی رئال در لالیگا در غیاب هازارد

شروع عالی رئال در لالیگا در غیاب هازارد https://www.khabaronline.ir/news/1290573/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF

برد سخت لیورپول در هفته دوم لیگ برتر انگلیس

برد سخت لیورپول در هفته دوم لیگ برتر انگلیس https://www.khabaronline.ir/news/1290565/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

بحران عجیب در تیم قهرمان اروپا

بحران عجیب در تیم قهرمان اروپا https://www.khabaronline.ir/news/1290144/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

فرصت‌طلبی باشگاه اماراتی از اختلاف برانکو با مهاجم الاهلی

فرصت‌طلبی باشگاه اماراتی از اختلاف برانکو با مهاجم الاهلی https://www.khabaronline.ir/news/1290145/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C