یک اتفاق تاریخی در ان‌بی‌ای/لشکر شمال آمریکا را فتح کرد

یک اتفاق تاریخی در ان‌بی‌ای/لشکر شمال آمریکا را فتح کرد https://www.khabaronline.ir/news/1269751/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انتخابی کاپ آسیا قرعه‌کشی شد؛ ایران با عربستان، سوریه و قطر هم‌گروه است

انتخابی کاپ آسیا قرعه‌کشی شد؛ ایران با عربستان، سوریه و قطر هم‌گروه است https://www.khabaronline.ir/news/1267893/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

برنامه بازی‌های تیم‌ملی بسکتبال در جام جهانی مشخص شد

برنامه بازی‌های تیم‌ملی بسکتبال در جام جهانی مشخص شد https://www.khabaronline.ir/news/1263353/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF