شمارش معکوس برای انتخاب رییس جدید فدراسیون کشتی/ وظیفه‌ای سنگین بر دوش اعضای مجمع

شمارش معکوس برای انتخاب رییس جدید فدراسیون کشتی/ وظیفه‌ای سنگین بر دوش اعضای مجمع https://www.isna.ir/news/98042513102/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86

نعمتی: وزیر گفت مشکل دبیر برای انتخابات حل شده است/ خیالتان راحت فردا می‌روم!

نعمتی: وزیر گفت مشکل دبیر برای انتخابات حل شده است/ خیالتان راحت فردا می‌روم! https://www.isna.ir/news/98042512905/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA

علیرضا دبیر مجوز حضور در انتخابات کشتی را گرفت

علیرضا دبیر مجوز حضور در انتخابات کشتی را گرفت https://www.isna.ir/news/98042412806/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

علیرضا دبیر تائید صلاحیت شد / امیر خادم پشت در انتخابات ماند

علیرضا دبیر تائید صلاحیت شد / امیر خادم پشت در انتخابات ماند https://www.isna.ir/news/98042412806/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

فرنگی‌کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می‌رود

فرنگی‌کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می‌رود https://www.isna.ir/news/98042412430/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

گفتگو با مربی سازنده ای که بیشترین قهرمان را در انتخابی تیم ملی امید داشت

گفتگو با مربی سازنده ای که بیشترین قهرمان را در انتخابی تیم ملی امید داشت https://www.isna.ir/news/98042311994/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C

در مجمع فدراسیون ووشو چه گذشت؟

در مجمع فدراسیون ووشو چه گذشت؟ https://www.isna.ir/news/98042312115/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

تیم ایران قهرمان کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا شد

تیم ایران قهرمان کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا شد https://www.isna.ir/news/98042312090/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

شکست میلیمتری شعبانی از اسنایدر در فینال یاشاردوغو/ ۲ مدال برای تیم ۵ نفره ایران

شکست میلیمتری شعبانی از اسنایدر در فینال یاشاردوغو/ ۲ مدال برای تیم ۵ نفره ایران https://www.isna.ir/news/98042312019/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%88-%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

شکست میلیمتری شعبانی از اسنایدر در فینال یاشاردوغو/ یک نقره و یک برنز برای تیم 5 نفره ایران

شکست میلیمتری شعبانی از اسنایدر در فینال یاشاردوغو/ یک نقره و یک برنز برای تیم 5…