رضا مهماندوست برای دومین بار در سوگ فرزندش نشست

رضا مهماندوست برای دومین بار در سوگ فرزندش نشست https://www.isna.ir/news/98082717556/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA

بجنورد میزبان کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد

بجنورد میزبان کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد https://www.isna.ir/news/98082717485/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

حضور تیم ملی بوکس ترکیه در ایران برای اردوی مشترک

حضور تیم ملی بوکس ترکیه در ایران برای اردوی مشترک https://www.isna.ir/news/98082516298/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

زنجان، قهرمان مسابقات ووشوی بزرگسالان کشور شد

زنجان، قهرمان مسابقات ووشوی بزرگسالان کشور شد https://www.isna.ir/news/98082415741/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

قهرمانی آذربایجان شرقی در رقابت های جودوی جوانان ایران

قهرمانی آذربایجان شرقی در رقابت های جودوی جوانان ایران https://www.isna.ir/news/98082315275/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

انصراف رعد پدافند از لیگ کشتی آزاد/ ۴ تیم نیمه نهایی مشخص شدند

انصراف رعد پدافند از لیگ کشتی آزاد/ ۴ تیم نیمه نهایی مشخص شدند https://www.isna.ir/news/98082315269/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

حذف همه بوکسورهای ایران از قهرمانی جوانان آسیا!

حذف همه بوکسورهای ایران از قهرمانی جوانان آسیا! https://www.isna.ir/news/98082315241/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

نخستین پیروزی بوکسورهای ایران در قهرمانی جوانان آسیا/ حذف دو ملی‌پوش دیگر

نخستین پیروزی بوکسورهای ایران در قهرمانی جوانان آسیا/ حذف دو ملی‌پوش دیگر https://www.isna.ir/news/98082214465/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%88

حضور سعید ملایی در گرند اسلم ژاپن با پرچم فدراسیون جهانی

حضور سعید ملایی در گرند اسلم ژاپن با پرچم فدراسیون جهانی https://www.isna.ir/news/98082214437/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

پایان لیگ برتر کشتی فرنگی با معرفی تیم‌های برتر

پایان لیگ برتر کشتی فرنگی با معرفی تیم‌های برتر https://www.isna.ir/news/98082213944/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1