مهرعلیزاده: جام جهانی ورزش های زورخانه ای را برگزار می کنیم

 مهرعلیزاده: جام جهانی ورزش های زورخانه ای را برگزار می کنیم https://www.isna.ir/news/99063023045/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

افتتاح رقابت های ورزش های زورخانه ای با شعار”نه به جنگ و تبعیض”

افتتاح رقابت های ورزش های زورخانه ای با شعار”نه به جنگ و تبعیض” https://www.isna.ir/news/99063023033/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6

فروتن: دوست دارم برای استقلال کشتی بگیرم/ رییس سازمان لیگ قراردادمان با قائمشهر را پاره کرد! 

فروتن: دوست دارم برای استقلال کشتی بگیرم/ رییس سازمان لیگ قراردادمان با قائمشهر را پاره کرد! …

تغییر سرپرست کمیته داوران فدراسیون کشتی/مصلایی پور جانشین فروتن شد

تغییر سرپرست کمیته داوران فدراسیون کشتی/مصلایی پور جانشین فروتن شد https://www.isna.ir/news/99063022654/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86

فدراسیون تکواندو میزبان جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش

فدراسیون تکواندو میزبان جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش https://www.isna.ir/news/99063022441/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

۳ درخواست بی نتیجه ورزش‌های رزمی از ستاد مقابله با کرونا برای برگزاری اردو

۳ درخواست بی نتیجه ورزش‌های رزمی از ستاد مقابله با کرونا برای برگزاری اردو https://www.isna.ir/news/99062922048/%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

اعلام رقابت‌های موثر در رنکینگ کشتی المپیک/ ۱۴ مهر تکلیف رقابت‌های جهانی مشخص می‌شود

اعلام رقابت‌های موثر در رنکینگ کشتی المپیک/ ۱۴ مهر تکلیف رقابت‌های جهانی مشخص می‌شود https://www.isna.ir/news/99063022318/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

سایه موج سوم کرونا بر لیگ کشتی

سایه موج سوم کرونا بر لیگ کشتی https://www.isna.ir/news/99062922074/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C

درگذشت ملی پوش سابق جودو در سانحه رانندگی

درگذشت ملی پوش سابق جودو در سانحه رانندگی https://www.isna.ir/news/99062921776/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

پایان نخستین وبینار آموزشی کاراته با حضور ۴ قهرمان جهان

پایان نخستین وبینار آموزشی کاراته با حضور ۴ قهرمان جهان https://www.isna.ir/news/99062921685/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86