جودو گرندپری چین/ بریمانلو و ملایی رقبای خود را شناختند

جودو گرندپری چین/ بریمانلو و ملایی رقبای خود را شناختند https://www.isna.ir/news/98030200743/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

تیم ملی کشتی آزاد بدون سنگین وزن در راه ساساری

تیم ملی کشتی آزاد بدون سنگین وزن در راه ساساری https://www.isna.ir/news/98030100550/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ایران با ۴ تکواندوکار در گرندپری ایتالیا/ اسامی نفرات دعوت شده به اردوی یونیورسیاد

ایران با ۴ تکواندوکار در گرندپری ایتالیا/ اسامی نفرات دعوت شده به اردوی یونیورسیاد https://www.isna.ir/news/98030100294/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87

یوسف کرمی: پولادگر هم در این ناکامی مقصر است/ چرا از قهرمانان تکواندو استفاده نمی‌کنند؟

یوسف کرمی: پولادگر هم در این ناکامی مقصر است/ چرا از قهرمانان تکواندو استفاده نمی‌کنند؟ https://www.isna.ir/news/98030100267/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

تورنمنت بلغارستان آخرین فرصت کشتی‌گیران برای المپیکی شدن

تورنمنت بلغارستان آخرین فرصت کشتی‌گیران برای المپیکی شدن https://www.isna.ir/news/98030100151/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86

دبیر مجمع فدراسیون کشتی منصوب شد

دبیر مجمع فدراسیون کشتی منصوب شد https://www.isna.ir/news/98023116516/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

بلاتکلیفی تیم ملی بوکس و سکوت رئیس فدراسیون

بلاتکلیفی تیم ملی بوکس و سکوت رئیس فدراسیون https://www.isna.ir/news/98023116410/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

رضا مهماندوست: تیم ایران باید درخواست ویزای سریع می‌داد/ ۹ ماه است از آذربایجان حقوق نگرفته‌ام

رضا مهماندوست: تیم ایران باید درخواست ویزای سریع می‌داد/ ۹ ماه است از آذربایجان حقوق نگرفته‌ام…

اردونشنیان تیم ملی ووشو جوانان معرفی شدند

اردونشنیان تیم ملی ووشو جوانان معرفی شدند https://www.isna.ir/news/98023016020/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

ناکامی تکواندو در منچستر و بهانه‌هایی که کارساز نیست

ناکامی تکواندو در منچستر و بهانه‌هایی که کارساز نیست https://www.isna.ir/news/98023015783/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA