انصاری‌فرد: از معرفت بازیکنان متشکرم/ کالدرون: بازیکنانم شایسته بهترین‌ها هستند

انصاری‌فرد: از معرفت بازیکنان متشکرم/ کالدرون: بازیکنانم شایسته بهترین‌ها هستند https://www.isna.ir/news/98082918911/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87

دستیار کی‌روش، رقیب استراماچونی بود/ برخی فوتبالیست‌ها شرط‌بندی می‌کنند

دستیار کی‌روش، رقیب استراماچونی بود/ برخی فوتبالیست‌ها شرط‌بندی می‌کنند https://www.isna.ir/news/98082918891/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

۶ میلیون یورو، قیمت بیرانوند برای ویتوریا

۶ میلیون یورو، قیمت بیرانوند برای ویتوریا https://www.isna.ir/news/98082918831/%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7

دیدار پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان هم لغو شد

دیدار پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان هم لغو شد https://www.isna.ir/news/98082918753/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان هم لغو شد

دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان هم لغو شد https://www.isna.ir/news/98082918753/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

عابدینی: تاج یا رسانه را با خود هماهنگ می‌کند یا شکایت می‌کند

عابدینی: تاج یا رسانه را با خود هماهنگ می‌کند یا شکایت می‌کند https://www.isna.ir/news/98082818498/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

فوتبال با سلیقه ۲، ۳ نفر اداره می‌شود/ درایت در بستن قرارداد ویلموتس وجود نداشت

فوتبال با سلیقه ۲، ۳ نفر اداره می‌شود/ درایت در بستن قرارداد ویلموتس وجود نداشت https://www.isna.ir/news/98082818491/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%B2-%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

بررسی تمام معادلات گروه مرگ انتخابی جام جهانی/ ایران چطور صدرنشین می‌شود؟

بررسی تمام معادلات گروه مرگ انتخابی جام جهانی/ ایران چطور صدرنشین می‌شود؟ https://www.isna.ir/news/98082918610/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86

مساوی عراق و بحرین به نفع شاگردان ویلموتس/ شانس ایران برای صدرنشینی افزایش یافت

مساوی عراق و بحرین به نفع شاگردان ویلموتس/ شانس ایران برای صدرنشینی افزایش یافت https://www.isna.ir/news/98082818571/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C

هنگ‌کنگ به یک قدمی شاگردان ویلموتس رسید

هنگ‌کنگ به یک قدمی شاگردان ویلموتس رسید https://www.isna.ir/news/98082818546/%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF