اشکان دژاگه به جمع تراکتوری‌ها ملحق می‌شود

اشکان دژاگه به جمع تراکتوری‌ها ملحق می‌شود https://www.isna.ir/news/98042915033/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%98%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نساجی بالاخره تعیین تکلیف می‌شود؟

نساجی بالاخره تعیین تکلیف می‌شود؟ https://www.isna.ir/news/98042914967/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

معاون استقلال کاری برای ما نکرده/ صحبتی با مصلح نشده است

معاون استقلال کاری برای ما نکرده/ صحبتی با مصلح نشده است https://www.isna.ir/news/98042914959/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شهر خودرو: معاون استقلال کاری برای ما انجام نداده/ صحبتی با مصلح نشده است

شهر خودرو: معاون استقلال کاری برای ما انجام نداده/ صحبتی با مصلح نشده است https://www.isna.ir/news/98042914959/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD

آذری: همه چیز استقلال جور است/ به توانایی‌هایم اعتماد دارم

آذری: همه چیز استقلال جور است/ به توانایی‌هایم اعتماد دارم https://www.isna.ir/news/98042914923/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85

کمالوند: پارس جنوبی در آستانه انحلال قرار گرفته است

کمالوند: پارس جنوبی در آستانه انحلال قرار گرفته است https://www.isna.ir/news/98042914921/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

افشین قطبی به لیگ چین بازگشت

افشین قطبی به لیگ چین بازگشت https://www.isna.ir/news/98042914864/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

استراماچونی به ایران بازگشت/ آغاز تمرین استقلال از امروز

استراماچونی به ایران بازگشت/ آغاز تمرین استقلال از امروز https://www.isna.ir/news/98042914853/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

واکنش ویلموتس به قرعه تیم ملی در مقدماتی جام جهانی

واکنش ویلموتس به قرعه تیم ملی در مقدماتی جام جهانی https://www.isna.ir/news/98042914825/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

واکنش ویلموتس به قرعه تیم ملی در مقدماتی جام جهانی

واکنش ویلموتس به قرعه تیم ملی در مقدماتی جام جهانی https://www.isna.ir/news/98042914825/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C