عالمی:‌ به مطهری پیشنهاد می‌کنم از حاشیه دور شود/ باید به مربی آینده استقلال فرصت داد

عالمی:‌ به مطهری پیشنهاد می‌کنم از حاشیه دور شود/ باید به مربی آینده استقلال فرصت داد…

داوران آسیایی در خدمت قطری‌ها/ بخشش شامل نعمتی هم می‌شود؟

داوران آسیایی در خدمت قطری‌ها/ بخشش شامل نعمتی هم می‌شود؟ https://www.isna.ir/news/99070705342/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مدیرعامل تراکتور: منتظر استعلام وضعیت قرارداد قنبری هستیم

مدیرعامل تراکتور: منتظر استعلام وضعیت قرارداد قنبری هستیم https://www.isna.ir/news/99070705336/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

مطهری: پرسپولیس اهدافی فراتر از لیگ ایران دارد/ ما یک تیم واقعی هستیم

مطهری: پرسپولیس اهدافی فراتر از لیگ ایران دارد/ ما یک تیم واقعی هستیم https://www.isna.ir/news/99070705271/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C

مطهری: پرسپولیس اهدافی فراتر از لیگ ایران دارد/ ما یک تیم واقعی هستیم

مطهری: پرسپولیس اهدافی فراتر از لیگ ایران دارد/ ما یک تیم واقعی هستیم https://www.isna.ir/news/99070705271/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C

دستمزد مربی تیم ملی فوتسال نزدیک خط فقر!

دستمزد مربی تیم ملی فوتسال نزدیک خط فقر! https://www.isna.ir/news/99070705264/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1

بازیکن فصل قبل سپاهان در مس رفسنجان

بازیکن فصل قبل سپاهان در مس رفسنجان https://www.isna.ir/news/99070705230/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

ادموند اختر: مشکلات استقلال از استوری‌ها است

ادموند اختر: مشکلات استقلال از استوری‌ها است https://www.isna.ir/news/99070705164/%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سرمربی پاختاکور: به تیم‌های ایرانی عادت کردیم و این برای ما آوانس است

سرمربی پاختاکور: به تیم‌های ایرانی عادت کردیم و این برای ما آوانس است https://www.isna.ir/news/99070705137/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3

پیروانی: مصمم هستیم تا فینال پیش برویم

پیروانی: مصمم هستیم تا فینال پیش برویم https://www.isna.ir/news/99070705122/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85