عکس روز/ صحنه جرم

عکس روز/ صحنه جرم https://www.isna.ir/news/99070705330/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85

رونالدو، قاتل لیگ های اروپایی

رونالدو، قاتل لیگ های اروپایی https://www.isna.ir/news/99070705093/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C

سیتی یک ستاره ۶۸ میلیون یورویی جذب کرد

سیتی یک ستاره ۶۸ میلیون یورویی جذب کرد https://www.isna.ir/news/99070704911/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

برنامه فینال های NBA

برنامه فینال های NBA https://www.isna.ir/news/99070704909/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-NBA

رونالدو: یوونتوس با پیرلو بهتر و شادتر است

رونالدو: یوونتوس با پیرلو بهتر و شادتر است https://www.isna.ir/news/99070704828/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

الوطن: حذف عجیب و حسرت بزرگ برای السد

الوطن: حذف عجیب و حسرت بزرگ برای السد https://www.isna.ir/news/99070704723/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF

واکنش فلیک بعد از تحقیر بایرن مونیخ

واکنش فلیک بعد از تحقیر بایرن مونیخ https://www.isna.ir/news/99070704722/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE

شکست سنگین منچسترسیتی در لیگ برتر

شکست سنگین منچسترسیتی در لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99070704658/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

پیروزی پر گل بارسلونا در نخستین بازی‌اش در لالیگا

پیروزی پر گل بارسلونا در نخستین بازی‌اش در لالیگا https://www.isna.ir/news/99070704657/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7

رونالدو اجازه نداد یوونتوس شکست بخورد

رونالدو اجازه نداد یوونتوس شکست بخورد https://www.isna.ir/news/99070704643/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF