درآمد یک میلیارد یورویی اتلتیکو از فروش بازیکن در یک دهه اخیر

درآمد یک میلیارد یورویی اتلتیکو از فروش بازیکن در یک دهه اخیر https://www.isna.ir/news/98042513302/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

خیال راحت سولسشایر از ماندن دخئا

خیال راحت سولسشایر از ماندن دخئا https://www.isna.ir/news/98042513190/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A6%D8%A7

کافو در بدهی غرق شده است

کافو در بدهی غرق شده است https://www.isna.ir/news/98042513122/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تعطیلی ۲ هفته‌ای کارمندان ژاپنی در طول المپیک

تعطیلی ۲ هفته‌ای کارمندان ژاپنی در طول المپیک https://www.isna.ir/news/98042513120/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

دمبله + کوتینیو + ۴۰ میلیون یورو به جای نیمار/ پیشنهاد “مضحکی” که رد شد

دمبله + کوتینیو + ۴۰ میلیون یورو به جای نیمار/ پیشنهاد “مضحکی” که رد شد https://www.isna.ir/news/98042513082/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B6%D8%AD%DA%A9%DB%8C

خط و نشان سرمربی استرالیا قبل از شروع انتخابی جام جهانی

خط و نشان سرمربی استرالیا قبل از شروع انتخابی جام جهانی https://www.isna.ir/news/98042513054/%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

هافبک منچسترسیتی به اورتون پیوست

هافبک منچسترسیتی به اورتون پیوست https://www.isna.ir/news/98042513028/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

مصاحبه مهم نیمار دزدیده شد!

مصاحبه مهم نیمار دزدیده شد! https://www.isna.ir/news/98042513026/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

خاطره بازی AFC با دیدار کلاسیک ایران – ژاپن

خاطره بازی AFC با دیدار کلاسیک ایران – ژاپن https://www.isna.ir/news/98042512992/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-AFC-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

رئیس فدراسیون جهانی بوکس استعفا کرد

رئیس فدراسیون جهانی بوکس استعفا کرد https://www.isna.ir/news/98042512955/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF