واکنش راکتیچ به جدایی از بارسلونا و حضور در اینتر

واکنش راکتیچ به جدایی از بارسلونا و حضور در اینتر https://www.isna.ir/news/98030200764/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1

کی هیل: رونالدو بیشتر از مسی شایسته توپ طلا است

کی هیل: رونالدو بیشتر از مسی شایسته توپ طلا است https://www.isna.ir/news/98030200744/%DA%A9%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

استارت رئال برای جذب ام‌باپه

استارت رئال برای جذب ام‌باپه https://www.isna.ir/news/98030200721/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%87

فیفا رسما اعلام کرد؛ جام جهانی قطر با ۳۲ تیم

فیفا رسما اعلام کرد؛ جام جهانی قطر با ۳۲ تیم https://www.isna.ir/news/98030200692/%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85

خامس از بایرن جدا می‌شود

خامس از بایرن جدا می‌شود https://www.isna.ir/news/98030200690/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

غائب بزرگ بارسلونا در فینال جام حذفی

غائب بزرگ بارسلونا در فینال جام حذفی https://www.isna.ir/news/98030200689/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C

تایمز: فیفا از ۴۸ تیمی شدن جام جهانی منصرف شده است

تایمز: فیفا از ۴۸ تیمی شدن جام جهانی منصرف شده است https://www.isna.ir/news/98030200614/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

براندت سومین خرید تابستانی دورتموند

براندت سومین خرید تابستانی دورتموند https://www.isna.ir/news/98030200613/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF

هازارد به دورتموند پیوست

هازارد به دورتموند پیوست https://www.isna.ir/news/98030100381/%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

چلسی محکوم به پرداخت ۹ میلیون پوند به سرمربی پیشین خود شد

چلسی محکوم به پرداخت ۹ میلیون پوند به سرمربی پیشین خود شد https://www.isna.ir/news/98030100262/%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF