معرفی کتاب «تجارت جنگ است» اثر ال ریس و جک تروت

معرفی کتاب «تجارت جنگ است» اثر ال ریس و جک تروت درحالی‌که بازاریابی متداول امروز معتقد…

معرفی کتاب «بازیکن تیمی ایدئال» نوشته پاتریک لنچونی

معرفی کتاب «بازیکن تیمی ایدئال» نوشته پاتریک لنچونی یکی از عناصر مهم کار تیمی موفق، داشتن…

پنج اختلال عملکرد تیم‌های کاری چیست؟

پنج اختلال عملکرد تیم‌های کاری چیست؟ تعریف علمی «تیم» بسیار ساده است، در واقع تیم از…

معرفی کتاب «کلان داده» نوشته برایان کلگ

معرفی کتاب «کلان داده» نوشته برایان کلگ کلان داده چیست و چگونه زندگی ما را تحت‌تأثیر…