گفتگو زومیت با هم‌بنیانگذار علی بابا؛ کرونا صنعت گردشگری را به زانو در آورد

گفتگو زومیت با هم‌بنیانگذار علی بابا؛ کرونا صنعت گردشگری را به زانو در آورد بعد از…

تاکسی بورد: سرویس ما ارزش افزوده مناسبی برای مسافران و رانندگان تاکسی‌ها خواهد داشت

تاکسی بورد: سرویس ما ارزش افزوده مناسبی برای مسافران و رانندگان تاکسی‌ها خواهد داشت تاکسی‌ بورد…

گفتگو زومیت با مدیرعامل گروه MIT درمورد حوزه‌های فعالیت در بازار حافظه‌ها

گفتگو زومیت با مدیرعامل گروه MIT درمورد حوزه‌های فعالیت در بازار حافظه‌ها با مدیرعامل گروه MIT…

زوم‌کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسل

زوم‌کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسل در این قسمت از زوم‌کست با سبحان فروغی،…