زوم‌کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسل

زوم‌کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسل در این قسمت از زوم‌کست با سبحان فروغی،…