استقرار طرفداران مجازی در لیگ بسکتبال NBA

استقرار طرفداران مجازی در لیگ بسکتبال NBA https://www.isna.ir/news/99050402223/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-NBA

هوش مصنوعی استعدادیاب فوتبال شد

هوش مصنوعی استعدادیاب فوتبال شد https://www.isna.ir/news/99040100447/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

“آدیداس” با بطری‌های پلاستیکی زمین فوتبال ساخت

“آدیداس” با بطری‌های پلاستیکی زمین فوتبال ساخت https://www.isna.ir/news/98111510657/%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA

آیا “علم داده” لیورپول را قهرمان می‌کند؟

آیا “علم داده” لیورپول را قهرمان می‌کند؟ https://www.isna.ir/news/98110906517/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

واکنش مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری به درگذشت “کوبی برایانت”

واکنش مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری به درگذشت “کوبی برایانت” https://www.isna.ir/news/98110704804/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA

استاد کونگ‌فو چینی مرز قوانین فیزیک را جابجا کرد+فیلم

استاد کونگ‌فو چینی مرز قوانین فیزیک را جابجا کرد+فیلم https://www.isna.ir/news/98092518629/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

سیستمی شبیه به ویدئو چک برای تنیس روی میز ابداع شد

سیستمی شبیه به ویدئو چک برای تنیس روی میز ابداع شد https://www.isna.ir/news/98090604287/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

تاسیس یک “استادیوم هوشمند” با نمایشگری غول‌پیکر در لس‌آنجلس

تاسیس یک “استادیوم هوشمند” با نمایشگری غول‌پیکر در لس‌آنجلس https://www.isna.ir/news/98082818497/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3

انتخاب دوچرخه مناسب سایز بدن با یک سیستم هوشمند

انتخاب دوچرخه مناسب سایز بدن با یک سیستم هوشمند https://www.isna.ir/news/98051507878/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

رباتهایی که در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن خواهیم دید

رباتهایی که در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن خواهیم دید https://www.isna.ir/news/98043116196/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF