سامسونگ تولید پخش‌کننده BlueRay را متوقف می‌کند

سامسونگ تولید پخش‌کننده BlueRay را متوقف می‌کند سامسونگ، یکی از تولیدکننده‌های جدی پخش‌کنند‌ه‌های بلو-ری، تصمیم گرفته…