واکنش علی مطهری به جنجال‌های بازی استقلال – تراکتور و شعارهای نژادپرستانه هواداران

واکنش علی مطهری به جنجال‌های بازی استقلال – تراکتور و شعارهای نژادپرستانه هواداران https://www.khabaronline.ir/news/1317317/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

عذرخواهی نادر قاضی‌پور از رسول خطیبی بخاطر حواشی بازی تراکتور – استقلال/هواداران به کُردها توهین نکنند

عذرخواهی نادر قاضی‌پور از رسول خطیبی بخاطر حواشی بازی تراکتور – استقلال/هواداران به کُردها توهین نکنند…

پس‌لرزه‌های حواشی بازی تراکتور – استقلال در صحن مجلس /عذرخواهی نماینده ارومیه از رسول خطیبی

پس‌لرزه‌های حواشی بازی تراکتور – استقلال در صحن مجلس /عذرخواهی نماینده ارومیه از رسول خطیبی https://www.khabaronline.ir/news/1316978/%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C

وزیر ورزش به‌خاطر سفرهای خارجی معاونانش زیر تیغ نمایندگان رفت/ احضار سلطانی‌فر به مجلس

وزیر ورزش به‌خاطر سفرهای خارجی معاونانش زیر تیغ نمایندگان رفت/ احضار سلطانی‌فر به مجلس https://www.khabaronline.ir/news/1263868/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA