زوم‌کست: چه اتفاقی در انتظار هواوی است؟

زوم‌کست: چه اتفاقی در انتظار هواوی است؟ تحریم‌های آمریکا هواوی را در شرایط بسیار سختی قرار داده؛ اما…