امیدواری اسرائیل به انجام مسابقه با تیم ملی فوتبال عربستان/ نشست سعودی ـ فلسطینی در ریاض

امیدواری اسرائیل به انجام مسابقه با تیم ملی فوتبال عربستان/ نشست سعودی ـ فلسطینی در ریاض…

هیئتی از تیم ملی فوتبال عربستان در مسجدالاقصی + فیلم و عکس

هیئتی از تیم ملی فوتبال عربستان در مسجدالاقصی + فیلم و عکس https://www.isna.ir/news/98072216754/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3