تمرینات گل‌گهر سیرجان زیر نظر «مجتبی جباری»

تمرینات گل‌گهر سیرجان زیر نظر «مجتبی جباری» https://www.isna.ir/news/98072116085/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C

از اتفاقات نشست خبری قبلی عذرخواهی می کنم/ با امید و اعتقاد کامل به توان‌مان بازی می‌کنیم

از اتفاقات نشست خبری قبلی عذرخواهی می کنم/ با امید و اعتقاد کامل به توان‌مان بازی…

تیم خوش شانس میدان نبودیم/برایم مهم نیست علیه من چه فریادهایی می زنند

تیم خوش شانس میدان نبودیم/برایم مهم نیست علیه من چه فریادهایی می زنند https://www.isna.ir/news/98070302827/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C