چه کسی استراماچونی را انتخاب کرد؟

چه کسی استراماچونی را انتخاب کرد؟ https://www.isna.ir/news/99070704689/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

غلامرضا محمدی: نگاه سیاسی به کشتی نداشته باشیم

غلامرضا محمدی: نگاه سیاسی به کشتی نداشته باشیم https://www.isna.ir/news/99070604133/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

صحبت‌های جنجالی روانخواه در مورد شرط‌بندی‌های فوتبال ایران

صحبت‌های جنجالی روانخواه در مورد شرط‌بندی‌های فوتبال ایران https://www.isna.ir/news/99070201222/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

همچنان هدف ما قهرمانی است

همچنان هدف ما قهرمانی است https://www.isna.ir/news/99063022335/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به‌دنبال تکرار درخشش در پنجره دوم و سوم کاپ آسیا هستیم

به‌دنبال تکرار درخشش در پنجره دوم و سوم کاپ آسیا هستیم https://www.isna.ir/news/99062619656/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

بنا مثل یک فرمانده قوی است/ او نباشد چه کسی باشد

بنا مثل یک فرمانده قوی است/ او نباشد چه کسی باشد https://www.isna.ir/news/99062418404/%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

غلامرضا محمدی: دلم برای کشتی لرستان می‌سوزد

غلامرضا محمدی: دلم برای کشتی لرستان می‌سوزد https://www.isna.ir/news/99062317697/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%AF

بهره‌برداری از ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرم‌آباد در سال جاری

بهره‌برداری از ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرم‌آباد در سال جاری https://www.isna.ir/news/99062216743/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اعلام آمادگی ۳۱ تیم برای حضور در لیگ برتر بانوان و آقایان

اعلام آمادگی ۳۱ تیم برای حضور در لیگ برتر بانوان و آقایان https://www.isna.ir/news/99062115586/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟

چرا برخی مربیان بسکتبال در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنند؟ https://www.isna.ir/news/99061914541/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF