ایسوس نمایشگر جدید مجهز به Eye-Care معرفی کرد

ایسوس نمایشگر جدید مجهز به Eye-Care معرفی کرد

ایسوس نمایشگر جدید مجهز به Eye-Care معرفی کرد
ایسوس نمایشگر جدیدی به‌نام  VA27DQSB معرفی کرده است که با تمرکز روی حفاظت بهتر از چشمان کاربر، قابلیت‌هایی با هدف بهبود تجربه‌ی کاربری ارائه می‌کند

https://www.zoomit.ir/2020/7/6/360240/asus-unveils-va27dqsb-eye-care-monitor/