پشتیبانی از HDR و HDMI 2.0 به آداپتور چند پورت USB-C اپل اضافه شد

پشتیبانی از HDR و HDMI 2.0 به آداپتور چند پورت USB-C اپل اضافه شد

پشتیبانی از HDR و HDMI 2.0 به آداپتور چند پورت USB-C اپل اضافه شد

پشتیبانی از HDR و HDMI 2.0 به نسخه جدید مبدل چندپورت دیجیتال AV به USB-C اپل اضافه شده است.

https://www.zoomit.ir/2019/8/11/339082/apple-updates-usb-c-multiport-adapter-with-hdmi-2-0-hdr/