تأیید ضمنی هدست واقعیت افزوده اپل در یک اسکرین‌شات

تأیید ضمنی هدست واقعیت افزوده اپل در یک اسکرین‌شات

تأیید ضمنی هدست واقعیت افزوده اپل در یک اسکرین‌شات

یکی از برنامه‌نویسان iOS اسکرین‌شاتی در توییتر خود منتشر کرده است که شاید بتوان آن را اولین تأیید ضمنی هدست واقعیت افزوده‌ی اپل توسط این شرکت دانست. 

https://www.zoomit.ir/2019/9/12/340198/apple-ar-headset-garta/