“قالیباف” عضو شورای مرکزی فراکسیون جبهه انقلاب اسلامی شد/عنوان فراکسیون تغییر کرد

“قالیباف” عضو شورای مرکزی فراکسیون جبهه انقلاب اسلامی شد/عنوان فراکسیون تغییر کرد
عضو شورای مرکزی فراکسیون جبهه انقلاب اسلامی مصوبات اخیر این شورا را تشریح کرد.

https://tn.ai/2350660