مدیران خراسان جنوبی سهم استان را از اعتبارات ملی افزایش دهند

مدیران خراسان جنوبی سهم استان را از اعتبارات ملی افزایش دهند

گروه استانها- استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران با استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌ها امسال هم سهم استان را از اعتبارات ملی افزایش دهند تا تکمیل پروژه های نیمه تمام سرعت گیرد.

https://tn.ai/2350600