نشریات ترکیه| تست واکسن چین در ترکیه/ امضا در کاخ سفید، انفجار بمب در غزه

نشریات ترکیه| تست واکسن چین در ترکیه/ امضا در کاخ سفید، انفجار بمب در غزه

اختلافات ترکیه و یونان، تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز آنکارا است.

https://tn.ai/2350567