گزارش| 30 هزار آواره لهستانی؛ رنج مضاعفی که متفقین بر ایران تحمیل کردند

گزارش| 30 هزار آواره لهستانی؛ رنج مضاعفی که متفقین بر ایران تحمیل کردند

همزمان با حمله متفقین به داخل خاک ایران و گسترش جنگ جهانی دوم، حدود 30 هزار آواره لهستانی که عمدتاً زن و کودک بودند در ایران اسکان داده شدند.

https://tn.ai/2350090