گزارش| گلایه آنکارا از اتحادیه اروپا؛ چرا ترکیه در لیست گردشگری اتحادیه جایی نگرفت؟

گزارش| گلایه آنکارا از اتحادیه اروپا؛ چرا ترکیه در لیست گردشگری اتحادیه جایی نگرفت؟

دولت ترکیه در ماه‌های اخیر٬ در حوزه‌های تورسیم و تجارت٬ متحمل خسارات اقتصادی چند میلیارد دلاری شده و تصمیم اروپایی‌ها در مورد سفر گردشگران٬ موجب نومیدی و ناراحتی مقامات آنکارا شد.

https://tn.ai/2297650