چاووش اوغلو: ماکرون باید درباره لیبی مورد بازخواست قرار بگیرد

چاووش اوغلو: ماکرون باید درباره لیبی مورد بازخواست قرار بگیرد

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: آنچه باید مورد بازخواست و انتقاد قرار بگیرد، موضع و سیاست‌های فرانسه به‌ویژه ماکرون درباره لیبی است. ابتدا باید درستگو و شفاف باشند، سپس می‌توانند از ترکیه انتقاد کنند.

https://tn.ai/2297295