اقدامات بی‌سابقه حکام عرب حاشیه خلیج فارس برای عادی‌سازی روابط با اشغالگران

اقدامات بی‌سابقه حکام عرب حاشیه خلیج فارس برای عادی‌سازی روابط با اشغالگران

دوازدهم ژوئن بود که مقاله‌ای غیرمعمول در صفحات روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت توسط یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن منتشر شد.

https://tn.ai/2297294