ایرفرانس 7500 نیروی کار خود را تا 2022 خارج می‌کند

ایرفرانس 7500 نیروی کار خود را تا 2022 خارج می‌کند

مدیرعامل ایرفرانس اعلام کرد قصد دارد بیش از 7500 شغل را تا 2022 کاهش دهد.

https://tn.ai/2297291