«سرای رضوی» قزوین، چشم‌انتظار گردشگران به روایت تصویر

«سرای رضوی» قزوین، چشم‌انتظار گردشگران به روایت تصویر

گروه استان‌ها- «سرای رضوی» قزوین که از بناهای زیبای متعلق به دوره پایتختی این شهر در زمان شاه طمهاسب صفوی است، از بناهایی است که کاربری گردشگری آن مغفول مانده و در حال حاضر از آن استفاده تجاری می‌شود.

https://tn.ai/2296548