اعتبارات توسعه راه‌های کویری استان خراسان جنوبی افزایش می‌یابد

اعتبارات توسعه راه‌های کویری استان خراسان جنوبی افزایش می‌یابد

گروه استان‌ها – مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به توسعه راه‌ها در مناطق کویری استان گفت: تقاضای افزایش اعتبارات راه‌های کویری استان مطرح و بر تامین آن قول مساعد داده شده است.

https://tn.ai/2296509