152 پروژه آبخیزداری در قم اجرا می‌شود

152 پروژه آبخیزداری در قم اجرا می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اجرایی شدن 152 پروژه‌ آبخیزداری در سطح استان قم خبر داد.

https://tn.ai/2296258