استاندار آذربایجان شرقی: به موضوع اشتغال در روستاها توجه نشده است

استاندار آذربایجان شرقی: به موضوع اشتغال در روستاها توجه نشده است

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت توسعه روستاها گفت: اگرچه به مسایل عمرانی و توسعه در روستاها خیلی خوب توجه شده و فعالیت‌های مناسبی انجام گرفته است اما متاسفانه آنطور که شایسته است به موضوع اشتغال روستاییان پرداخته نشده است.

https://tn.ai/2115429