شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها منسجم‌تر وهدفمندتر برگزار شود

شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها منسجم‌تر وهدفمندتر برگزار شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها منسجم‌تر وهدفمندتر برگزار شود، گفت: اعضای شورای فرهنگ عمومی استان باید اقدامات فرهنگی را مهندسی کنند.

https://tn.ai/2115427