اخبار اربعین 98| کمبود خودرو در مرز شلمچه تردد زائران را مشکل کرده است

اخبار اربعین 98| کمبود خودرو در مرز شلمچه تردد زائران را مشکل کرده است

مسئول کمیته مشارکت‌های مردمی و اسکان ستاد اربعین مستقر در مرز شلمچه گفت: برای انتقال زائران از شلمچه عراق به نجف اشرف مشکل خودرو وجود دارد.

https://tn.ai/2115423