اجازه اختلال در خدمت‌رسانی به مردم کردستان را نمی‌دهیم

اجازه اختلال در خدمت‌رسانی به مردم کردستان را نمی‌دهیم

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: در یک سال اخیر برای سرورهای اصلی خدمات‌رسان مخابرات، سرورهای جایگزین طراحی شده تا خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

https://tn.ai/2115395