دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس 1500 تختخواب کم دارد

دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس 1500 تختخواب کم دارد

رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای استان فارس با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد دانشجویان گفت: اگرچه برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تدابیری اندیشیده شده است اما برای رفع مشکل خوابگاه دانشگاه حداقل 1500 تختخواب کم داریم.

https://tn.ai/2115311