روسیه: اقدام آمریکا در خروج از سازمان تجارت جهانی «غیرمسئولانه» است

روسیه: اقدام آمریکا در خروج از سازمان تجارت جهانی «غیرمسئولانه» است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه و سخنگوی کرملین، تصمیم آمریکا برای خروج احتمالی از سازمان تجارت جهانی را باعث زیر سئوال رفتن موجودیت این سازمان بین‌المللی و اقدامی کاملاً غیرمسئولانه و غیرقابل قبول ارزیابی کردند.

https://tn.ai/2076637