تمدید قرارداد مربی کروات مس رفسنجان

تمدید قرارداد مربی کروات مس رفسنجان

سرمربی کروات تیم فوتبال مس رفسنجان قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

https://tn.ai/2054158