اردبیل| رویکرد تمامی برنامه‌های بسیج عشایری محرومیت‌زدایی است

اردبیل| رویکرد تمامی برنامه‌های بسیج عشایری محرومیت‌زدایی است

جانشین سازمان بسیج عشایری کشور گفت: بسیج عشایری همواره با تعامل و وحدت همراه با دولت و مسئولان و با هدف محرومیت‌زدایی در کنار عشایر است.

https://tn.ai/2054144