12 درصد از دهیاران استان مرکزی را زنان تشکیل می‌دهند

12 درصد از دهیاران استان مرکزی را زنان تشکیل می‌دهند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به ترکیب جنسی اعضای شورای اسلامی شهر و روستاگفت: در سطح روستاها مشارکت 3 درصد زنان و 97 درصد مردان را داشتیم، در بین شوراهای اسلامی شهری 8 درصد زنان و 92 درصد مردان هستند.

https://tn.ai/2054093