پناهیان: جاسوس انگلیسی راهکار نفوذ فساد را رواج بی‌حجابی معرفی کرد

پناهیان: جاسوس انگلیسی راهکار نفوذ فساد را رواج بی‌حجابی معرفی کرد

حجت‌الاسلام احمد پناهیان گفت: دولت و مجلس موظفند مطالبه رهبر معظم انقلاب در تحکیم فرهنگ حجاب در جامعه را جامع عمل پوشانند و مقابل اشاعه‌دهندگان فرهنگ بی‌عفتی و بی‌حجابی در جامعه را بگیرند.

https://tn.ai/2052135