مهلت 10 روزه مجلس و دولت برای عملیاتی کردن اصلاح ساختار بودجه

مهلت 10 روزه مجلس و دولت برای عملیاتی کردن اصلاح ساختار بودجه

در حالی که تا پایان مهلت تعیین شده برای پیاده سازی اصلاح ساختار بودجه 10 روز باقی مانده است به نظر می‌رسد با توجه به بی‌اطلاعی مجلس، چشم انداز روشنی از اجرای طرح مد نظر دولت در دست نباشد.

https://tn.ai/2051904