آتش زدن تصاویر طراحان معامله قرن در غزه توسط جوانان فلسطینی+ تصاویر

آتش زدن تصاویر طراحان معامله قرن در غزه توسط جوانان فلسطینی+ تصاویر

جمعی از جوانان و مجاهدان فلسطینی در غزه تصاویر پادشاهان کشورهای حامی “معامله قرن” را به آتش کشیدند.

https://tn.ai/2030739