جهاددانشگاهی از 600 شرکت برای تبدیل ایده به محصول حمایت می‌کند

جهاددانشگاهی از 600 شرکت برای تبدیل ایده به محصول حمایت می‌کند

معاون تجاری‌سازی پارک‌ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی در قالب 3 پارک علم و فناوری و 24 مرکز رشد از 600 شرکت برای تبدیل ایده به محصول حمایت می‌کند که از این تعداد 15 درصد در حوزه سلامت فعالیت دارند.

https://tn.ai/2030717